logo
INSPEKTORAT
Tryb działania

Tryb działania

Zadania organów nadzoru budowlanego zosta┼éy okre┼Ťlone w art. 84 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (jednolity tekst Dz. U.  2016 poz. 290):

ust. 1. Do zada┼ä organów nadzoru budowlanego nale┼╝y:
1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
2) kontrola dzia┼éania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
3) badanie przyczyn katastrof budowlanych;
4) wspó┼édzia┼éanie z organami kontroli pa┼ästwowej.

ust. 2. Organy nadzoru budowlanego s─ů obowi─ůzane do:
1) bezzw┼éocznego przesy┼éania organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i postanowie┼ä wynikaj─ůcych z przepisów prawa budowlanego;
2) prowadzenia ewidencji decyzji, postanowie┼ä i zg┼éosze┼ä, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2;
3) prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i odawanych do u┼╝ytkowania obiektów budowlanych.


Kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zosta┼éy okre┼Ťlone w art. 83 wzmiankowanej ustawy Prawo budowlane:

ust. 1. Do w┼éa┼Ťciwo┼Ťci powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji nale┼╝─ů zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powo┼éywany przez Starost─Ö spo┼Ťród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Je┼╝eli Starosta nie powo┼éa Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazuje spo┼Ťród nich kandydata, którego Starosta powo┼éuje na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Starosta odwołuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
1) w uzgodnieniu z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego albo
2) na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W uzasadnionych przypadkach zakres działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego może obejmować więcej niż jeden powiat.

Organem wy┼╝szego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.


Wi─Öcej »
Tryb działania

Podstaw─ů prawn─ů dzia┼éania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest zapis art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art. 86 ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 290).


 


Zadania organów nadzoru budowlanego zosta┼éy okre┼Ťlone w art. 84 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (jednolity tekst Dz. U.  2016 poz. 290):

ust. 1. Do zada┼ä organów nadzoru budowlanego nale┼╝y:
1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
2) kontrola dzia┼éania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
3) badanie przyczyn katastrof budowlanych;
4) wspó┼édzia┼éanie z organami kontroli pa┼ästwowej.

ust. 2. Organy nadzoru budowlanego s─ů obowi─ůzane do:
1) bezzw┼éocznego przesy┼éania organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i postanowie┼ä wynikaj─ůcych z przepisów prawa budowlanego;
2) prowadzenia ewidencji decyzji, postanowie┼ä i zg┼éosze┼ä, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2;
3) prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i odawanych do u┼╝ytkowania obiektów budowlanych.


Kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zosta┼éy okre┼Ťlone w art. 83 wzmiankowanej ustawy Prawo budowlane:

ust. 1. Do w┼éa┼Ťciwo┼Ťci powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji nale┼╝─ů zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powo┼éywany przez Starost─Ö spo┼Ťród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Je┼╝eli Starosta nie powo┼éa Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazuje spo┼Ťród nich kandydata, którego Starosta powo┼éuje na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Starosta odwołuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
1) w uzgodnieniu z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego albo
2) na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W uzasadnionych przypadkach zakres działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego może obejmować więcej niż jeden powiat.

Organem wy┼╝szego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.


Wi─Öcej »
Tryb działania

Podstaw─ů prawn─ů dzia┼éania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest zapis art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art. 86 ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 290).


 


Zadania organów nadzoru budowlanego zosta┼éy okre┼Ťlone w art. 84 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (jednolity tekst Dz. U.  2016 poz. 290):

ust. 1. Do zada┼ä organów nadzoru budowlanego nale┼╝y:
1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
2) kontrola dzia┼éania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
3) badanie przyczyn katastrof budowlanych;
4) wspó┼édzia┼éanie z organami kontroli pa┼ästwowej.

ust. 2. Organy nadzoru budowlanego s─ů obowi─ůzane do:
1) bezzw┼éocznego przesy┼éania organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i postanowie┼ä wynikaj─ůcych z przepisów prawa budowlanego;
2) prowadzenia ewidencji decyzji, postanowie┼ä i zg┼éosze┼ä, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2;
3) prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i odawanych do u┼╝ytkowania obiektów budowlanych.


Kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zosta┼éy okre┼Ťlone w art. 83 wzmiankowanej ustawy Prawo budowlane:

ust. 1. Do w┼éa┼Ťciwo┼Ťci powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji nale┼╝─ů zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powo┼éywany przez Starost─Ö spo┼Ťród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Je┼╝eli Starosta nie powo┼éa Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazuje spo┼Ťród nich kandydata, którego Starosta powo┼éuje na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Starosta odwołuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
1) w uzgodnieniu z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego albo
2) na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W uzasadnionych przypadkach zakres działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego może obejmować więcej niż jeden powiat.

Organem wy┼╝szego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.


Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 485669