logo
PRAWO
Rozporz─ůdzenia

Rozporz─ůdzenia

Dz. U. z 2015 r. , poz.1422 - tekst jednolity.

Rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada─ç budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 oraz z 2009r. Nr 205, poz. 1584

Rozporz─ůdzenie Ministra Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych u┼╝ytkowania budynków mieszkalnych.
Dz. U. z 2014 r. , poz. 81 

Rozporz─ůdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ┼╗ywno┼Ťciowej z dnia 7 pa┼║dziernika 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada─ç budowle rolnicze i ich usytuowanie.
Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 

Rozporz─ůdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada─ç drogi publiczne i ich usytuowanie.


 


Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 oraz 2004r. nr 198, poz. 2042.

Rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta┼╝u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og┼éoszenia zawieraj─ůcego dane dotycz─ůce bezpiecze┼ästwa pracy i ochrony zdrowia


 


Dz. U. Nr 132, poz. 1231


rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protoko┼éu obowi─ůzkowej kontroli 


 


Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134 

Rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksi─ů┼╝ki obiektu budowlanego.


Dz. U. Nr 138, poz. 1554


rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 


 


Dz. U. z 2002 r. Nr 174, poz. 1423 

Rozporz─ůdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 pa┼║dziernika 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnie┼ä do nak┼éadania grzywien w drodze mandatu karnego. 

Dz. U. poz. 1165

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodno┼Ťci 

 


Dz. U. Nr 120, poz. 1126


rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz─ůcej bezpiecze┼ästwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze┼ästwa i ochrony zdrowia


Dz. U. poz. 1278
rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze┼Ťnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 


Dz. U. Nr 120, poz. 1126
rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. informacji dotycz─ůcej bezpiecze┼ästwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze┼ästwa i ochrony zdrowia 


Dz. U. Poz. 463
rozporz─ůdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 


Dz. U. Nr 198, poz. 2043
rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu post─Öpowania w sprawach rozbiórek nieu┼╝ytkowanych lub niewyko┼äczonych obiektów budowlanych  


 


Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 347126