logo
PRAWO
Druki

INNE DRUKI
Wi─Öcej »
zakończenie budowy - druki

POUCZENIE:  1. Art.64 ustawy Kodeks post─Öpowania administracyjnego „Je┼╝eli podanie nie spe┼énia innych wymaga┼ä ustalonych w przepisach prawa, nale┼╝y wezwa─ç wnosz─ůcego do usuni─Öcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni┼╝ siedem dni, z pouczeniem, ┼╝e nieusuni─Öcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.”

  2. W przypadku zawiadomienia o zako┼äczeniu budowy lub wniosku o wydanie pozwolenia na u┼╝ytkowanie, je┼╝eli zawiadomienie lub wniosek dotyczy obiektu budowlanego, którego projekt budowlany zosta┼é sporz─ůdzony na podstawie przepisów obowi─ůzuj─ůcych przed dniem 19 wrze┼Ťnia 2020 r., do zawiadomienia nale┼╝y do┼é─ůczy─ç komplet dokumentów okre┼Ťlonych przez art. 57 ustawy Prawo budowlane w brzmieniu obowi─ůzuj─ůcym do dnia 18 wrze┼Ťnia 2020r.


Wy┼Ťlij wniosek elektronicznie lub wydrukuj i z┼éó┼╝ osobi┼Ťcie

Wi─Öcej »
rozpocz─Öcie budowy - druki

UWAGA 1!: Obwi─ůzek do┼é─ůczenia o┼Ťwiadczenia spoczywa na ka┼╝dym projektancie (sprawdzaj─ůcym), czyli na ka┼╝dej osobie uczestnicz─ůcej w opracowaniu (sprawdzeniu) projektu technicznego, która podpisuje si─Ö na projekcie jako projektant (sprawdzaj─ůcy). O┼Ťwiadczenie z┼éo┼╝one przez okre┼Ťlonego projektanta (sprawdzaj─ůcego) dotyczy opracowanej (sprawdzanej) przez dan─ů osob─Ö cz─Ö┼Ťci projektu technicznego.


UWAGA 2!: Do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpocz─Öcia robót budowlanych nale┼╝y do┼é─ůczy─ç kserokopi─Ö uzyskanego pozwolenia na budow─Ö b─ůd┼║ dokonanego zg┼éoszenia oraz zarejestrowany dziennik budowy. Zaleca si─Ö równie┼╝ podanie numeru telefonu kontaktowego Inwestora b─ůd┼║ pe┼énomocnika.


UWAGA 3!: Zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2021 r., poz. 2351, ze zm.) je┼╝eli CA┼üO┼Ü─ć PROBLEMATYKI PROJEKTU BUDOWLANEGO MO┼╗E BY─ć PRZEDSTAWIONA W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA DZIA┼üKI LUB TERENU projektant zobowi─ůzany jest z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o braku konieczno┼Ťci sporz─ůdzenia projektu technicznego.

Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 485670