logo

INSPEKTOR

Status Prawny
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem stopnia podstawowego państwowego nadzoru budowlanego, zajmującym się przestrzeganiem prawa w szeroko pojętym procesie budowlanym.
WiÄ™cej »
Obszar działania
Miasta i gminy objęte nadzorem Powiatowego Inspektora Nazdoru Budowlanego w Elblągu
WiÄ™cej »
Przedmiot Działalności
Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
WiÄ™cej »licznik odwiedzin: 485705